Delo v Murrelektroniku | Murrelektronik

Podjetje Murrelektronik
išče ljudi, kot ste vi

Iščemo

zavzete osebe,
ki jih veseli njihov poklic in želijo nekaj premakniti in rasti skupaj z nami.

Dajemo vam

prostor za vaše ideje.
Strokovnjaki, ki se spoznajo na svoje delo in želijo iti po novih poteh, so pri nas na pravem mestu.

 

Ponujamo vam

zacetek vaše uspešne prihodnosti.
Za zacetnike v poklicu, ki si želijo pri nas oblikovati prihodnost.

 

Vabimo vas,

da spoznate naša aktualna delovna mesta in ponudbe za izobraževanja.

 

Mi kot delodajalec

Temelji našega uspeha so v prvi vrsti naši zavzeti delavci, inovativni izdelki, izrazita tržna naravnanost in usmerjenost k potrošniku, ucinkovita logistika ter dovzetnost za kakovost.

Na to smo ponosni. Naše podjetje ima danes vodilni položaj v nacionalnem in mednarodnem pogledu.

Podjetje Murrelektronik je specializirano za ustvarjanje trajnih povezav, in to ne samo v tehnicnem smislu temvec tudi, kar se tice tesnih povezav z našimi zaposlenimi. Zato sta zadovoljstvo in dobro pocutje naših zaposlenih zelo pomembna.

Murrelektronik, da delodajalec
Začetni impulz

Prvi delovni dan vas caka obsežno, za vas prilagojeno uvajanje. Vaši novi kolegi in odgovorne osebe vas bodo v prvih mesecih podpirali z nasveti, da se boste vživeli v vaše vsakdanje delo. Že od zacetka ste del ekipe.

Feedback

V razgovorih za zaposlene se boste z vašim predstojnikom pogovorili o možnostih poklicnega razvoja, o vašem dojemanju delovnega okolja in prihodnjih ciljih. Pravicnost, transparentnost in usmerjenost v prihodnost igrajo pri tem pomembno vlogo.

Spoštovanje

Sestavni del naše podjetniške kulture je tudi spoštovanje naših delavcev. Z vec kot 3.200 zaposlenimi po celem svetu je sodelovanje in timsko delo zelo pomembno. Tega ne krepimo samo s sodelovanjem med oddelki, temvec tudi na skupnih izletih in priljubljenih poletnih srecanjih.

Globalnost

S 5 proizvodnimi obrati in številnimi podružnicami smo prisotni v 50 državah. Po zaslugi naših mednarodnih projektov in našega globalnega omrežja vam že na zacetku ponujamo možnost, da si naberete dragocene izkušnje.

Raznolikost

Raznolikost in razlicnost sta za globalno podjetje, kot smo mi, temi vsakdanjega poklicnega življenja. Cenimo vsakega zaposlenega ter spoštujemo njihova mnenja in ravnanja ne glede na narodnost, starost ali spol.

Newsletter
Always up to date!
Zmeraj smo vam na voljo!
Dosegljivi smo prek številnih medijev ...