Omrežna tehnologija | Murrelektronik

Omrežna tehnologija podjetja Murrelektronik

S podatki ponovno na pravi poti

Prenesite belo knjigo!

Industrijska komunikacijska omrežja kot hrbtenica digitalizacije

Stroji in naprave med seboj vedno bolj komunicirajo, njihova omrežja pa so življenjskega pomena za pretok podatkov. Za uspešno digitalizacijo ni potrebna le zmogljiva mrežna tehnologija, temveč tudi dobro osnovano znanje o avtomatizacijski tehnologiji. So komunikacijska omrežja dovolj zmogljiva za čedalje fleksibilnejše načine uporabe? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za varno povezavo za klasične in digitalne naloge? Ste pripravljeni na podatkovno komunikacijo prihodnosti?

Zasnova, načrtovanje in implementacija industrijskih komunikacijskih omrežij zahtevajo dobro zasnovano znanje avtomatizacijske tehnologije, ki dopušča zanesljivo delovanje, odprtost in fleksibilnost – vključno z vsemi zahtevami povezave z vedno večjim tokom podatkov.

Podjetje Murrelektronik ve, da niso pomembne le komponente, ki so kos vsem zahtevam, od tistih osnovnih do veliko bolj raznolikih. Veliko pomembneje je kot partner pomagati pri odločitvah in svetovati, da se tok podatkov in mreženje optimizirata ter kompleksnost inštalacij zmanjša.

Podjetje Murrelektronik deli svoje znanje o strojih, da omogoči vpogled v industrijska omrežja kot celoto. Pomembno pa je tudi, kje to znanje uporabiti in kje smiselno namestiti komponente – vključno s praktičnimi podrobnostmi in perspektivami za ustrezno rešitev, ki še dodatno poudari dodano vrednost stranki.

Povezovanje s sistemom, povezovanje po potrebi

Današnji proizvodni obrati morajo biti fleksibilni in hitro opremljeni. Ravno zato moramo biti pri omrežni topologiji pozorni, da je ta podatkovna zanesljivost strojev in naprav implementirana sistematsko in v skladu s potrebami. Prav tako je pomembno, da se v sami zasnovi znebimo odvečnih elementov tako, da poskrbimo za dosledno segmentacijo na vseh ravneh ter ta dostopnost do nadrejenih sistemov.

Industrijska omrežja so odprta, fleksibilna in prilagodljiva načinu uporabe. Točno zato je prava omrežna topologija odvisna od več faktorjev, uporabniki pa poznajo osnovne funkcionalnosti in ostale faktorje, ki vplivajo na povezanost. Sem sodita denimo digitalna trajnost in diagnoza omrežja za večjo stabilnost. 

Stikala na čelu povezanih struktur

Pametne infrastrukturne komponente – na kratko, stikala – sprejemajo podatke in jih preusmerijo na vhod z ustreznim prejemnikom. Zmožnost omrežja je odvisna od zmogljivosti stikala in komponent/članov. Na podlagi tega se določi implementacija neupravljanega ali upravljanega stikala.

Neupravljana stikala omogočajo povezavo omrežnim napravam, da lahko ta med seboj komunicirajo. Kot posredniki z dodatnimi vhodi dopolnjujejo omrežje, ne nudijo pa pametnih funkcij in ne morejo krmiliti omrežnega prometa. V industrijskih okoljih so neupravljana stikala po navadi prisotna v majhnih omrežjih.  

Upravljana stikala pa nudijo bolj razsežne možnosti konfiguracije vhodov in naprav. Prevzemajo pomembne funkcije pri analizi napak, diagnozi omrežij in mehanizmih odpravljanja redundanc. Ta stikala optimizirajo prenos podatkov, je pa konfiguracija zahtevnejša in skupni stroški so višji. Uporaba upravljanih stikal ima v topologiji omrežja prednosti, kot recimo več nadzora nad omrežjem pri upravljanju na daljavo.

Pozor, industrijska omrežja!

Šest tipičnih omrežnih scenarijev nam pokaže, KJE in KAKO lahko pravilna uporaba stikal optimizira industrijsko omrežje. Vodenje podatkovnega prometa s stikali prinaša priložnosti in potenciale, ki jih podjetje Murrelektronik predstavi kot pomoč pri odločanju – da bodo tehnologija, stroški in postopki pri uporabi v popolnem soglasju.

Za večjo učinkovitost v omrežju so ključni faktorji kot decentralizacija in sistemski pristop, za katerega nudi podjetje Murrelektronik individualne krivulje učenja, ki izboljšajo vaše znanje o strojih. Znanje optimizacije industrijskih omrežjih – povezanost po meri!

Primer 1: Preverjanje topologije in optimizacija toka podatkov

Prej

Izhodišče so stikala v omarici. Njihove napeljave (več 50 m) gredo v polje in pogosto vse vodijo na isto mesto. Pri decentraliziranih omaricah privede to do ogromnih težav s prostorom in nepreglednostjo nad kabli.

ali

Če je v drugi, decentralizirani omarici nameščeno še eno stikalo, lahko inštalacijsko strukturo oblikujemo veliko lažje in bolj transparentno.

Potem

Glavno stikalo v polju je decentralizirano stikalo s samo eno napeljavo iz omarice, ki ji sledi zvezdnata topologija v polju.

ali

Zamenjava drugega stikala s stikalom IP67.

Prednost

Zmanjšanje stroškov zaradi manjšega števila napeljav in prenosa iz omarice navzven, krajši inštalacijski čas, varčevanje s prostorom, preprostejše iskanje napak (le pri kablih med omarico in modulom), manjša teža.

Uporaba

Logistični centri, proizvodne linije (avtomobilska industrija), raznovrstne uporabe robotov, stiskalnice, lakirnice, žerjavi, živilska industrija, avtomatsko vodena vozila

Sklep

Sodobna namestitev strojev in naprav s preprosto položeno napeljavo in optimizacija stroškov.

Nazaj na predogled

Primer 2: Prehod iz modula Profibus na ProfiNET

Prej

Klasična, univerzalna tehnologija Profibus z vsemi pomanjkljivostmi, zdaj že manjšo podporo in linijsko strukturo. Prav tako so položeni dolgi kabli Fieldbus, ki lahko povzročijo dolgotrajno iskanje napak v omrežju. Dodatne slabosti so pogosti zaključitveni upori, pomanjkanje integrirane IT službe in togo naslavljanje zaradi stikal DIP.

Potem

ProfiNET omogoči stranki široko izbiro topologij. ProfiNET temelji na industrijskem mrežnem standardu za prenos podatkov in omogoča ne le povezanosti na polju, temveč tudi zagotavlja kombinacijo z industrijskimi IT funkcijami.

ProfiNET tudi podpirajo vsi aktualni standardi, z avtomatskim upravljanjem topologije pa razvija in zmanjšuje inštalacijske čase in čase izpadov. ProfiNET naprave lahko vgradite v topologijo preprosto brez konfiguracije, krmilni sistem pa jih programira avtomatsko. ProfiNET naprave lahko zamenjati ali vgradite brez orodja ali programerskega znanja.

Prednost

Veliko fleksibilnosti pri strukturi naprav, odprtost in fleksibilnost standardov ProfiNET, ki so pripravljeni na prihodnost, visoke podatkovne hitrosti, razširjena diagnoza, ustreznost s standardi TSN.

Uporaba

Vsako področje, ki uporablja Profibus, roboti z menjalnikom orodja, avtomatizirane transferne linije, strojništvo, obdelovalni stroji.

Sklep

Pametne povezave s ProfiNET so najnovejša tehnologija za konfiguracijo, vzdrževanje in iskanje napak. Odstranjevanje starih sistemov Profibus brez podpore ali posodobitve.

Nazaj na predogled

Primer 3: Prehod iz neupravljanih na upravljana stikala

Prej

Nameščena so neupravljana stikala, ki omogočajo hitro in nezahtevno obratovanje. Taka konfiguracija ne potrebuje programiranja ali individualizacije.

Potem

Prehod na upravljana stikala nudi parametrizacijo stikal in s tem več funkcij in možnosti diagnoze. Upravljana stikala vodijo podatkovni promet in omogočajo navezavo na konfiguracijska orodja kot TIA Portal. Z upravljanimi stikali je prav tako možno vzdrževanje na daljavo. Upravljana stikala ProfiNET lahko krmilni sistem avtomatsko konfigurira v topologijo.

Prednost

Podatki iz naprave za analizo in razširitev funkcij kot denimo vzdrževanje na daljavo nudijo nov storitveni potencial. Upravljana stikala lahko pomagajo pri diagnozi. Ne pride do preobremenitve sistema zaradi preveč neupravljanih stikal (samo pri pravilnem strukturiranem omrežnem sistemu). Parametri se dajo preprosto kopirati in prenesti na druga upravljana stikala. Pri upravljanih stikalih ProfiNET krmilni sistem pri obratovanju avtomatsko prevzame naslavljanje in parametre. Pri upravljanih stikalih ProfiNET neposredni posegi  pri obratovanju niso potrebni, kar prihrani stroške inštalacije.

Uporaba

Strojno orodje, strojništvo, transferne linije, mobilni stroji, robotske aplikacije, F&B ... vključno s funkcijami vzdrževanja strojev na daljavo, Condition Monitoring, Predictive Maintenance.

Sklep

Optimalno obratovanje industrijskega ethernet omrežja z nemotenim podatkovnim prometom. Podatki o uporabi omogočijo diagnozo. Topologije so lahko načrtno analizirane, napake pa so ob izpadih hitro odkrite. Vzdrževanje na daljavo privarčuje pri servisiranju. Pri upravljanih stikalih je treba vzeti v zakup višje investicijske stroške.

Nazaj na predogled

Primer 4: Dopolnjevanje/razširitev

Prej

Modernizacija stroja prinaša s seboj tudi izzive, saj so zaradi razširitve modulov potrebni dodatni udeleženci, z njimi pa tudi več vhodov.

Potem

Ustrezno svetovanje poskrbi za optimalno povezavo obstoječih strojev z novimi zahtevami. Redundantni sistemi so tudi možni v strojnih povezavah. Prav tako se da postopek povezave standardizirati, kar olajša nastavitev strojev.

Prednost

Strojni podatki in njihova priprava ter vizualizacija so trajnostno posodobljeni – vključno z (novo) razporeditvijo inštalacijske tehnike, preverjanjem učinkovitosti stroškov in preverjanjem sistema.

Uporaba

Dopolnjevanje strojev z novo tehnologijo in/ali ukinitve pri vseh panogah.

Sklep

Ustrezna povezanost za modernizirane stroje z optimalno podatkovno periferijo v strojnem omrežju in v obstoječem proizvodnem okolju.

Nazaj na predogled

Primer 5: Povezava za nove stroje

Prej

Smo pred menjavo strojne povezave iz klasične metodike na najnovejšo tehnologijo in standarde. Manjka še (nova) usmerjenost proti alternativnim rešitvam in ustreznim inovacijam.

Potem

Po sistemskem posvetovanju za omrežja vemo več o izbiri tehnologije/platforme ter o možnostih za nadaljnje funkcije kot analiza podatkov in odprava težav.

Prednost

Proizvajalec strojev ima izvedljivo in strateško določeno inštalacijsko tehniko strojev. Ponovitveni princip za nove projekte ima potencial, lastno obratovanje z modularno povezavo pa izboljša zmogljivost.

Uporaba

Na vseh področjih lahko nastanejo novi stroji.

Sklep

Zmanjšanje stroškov, večje znanje o povezovanju strojev in višja, lastna učinkovitost – vse je mogoče.

Nazaj na predogled

Primer 6: Decentralizirano in centralizirano povezovanje (IP20 ali IP67)

Prej

Praviloma so v omarici integrirana stikala IP20. Če potrebujete decentralizirano različico, mora biti zunanja omarica opremljena s stikalom IP20.

Potem

Decentralizirana stikala z visoko stopnjo zaščite so nameščena naravnost ob postopku in povežejo periferijo IO v polju. Tako je namestitev lažja, zavzame manj prostora in ožičenje je preprosteje.

Prednost

Ker je industrijska mrežna infrastruktura vitkejša in so s tem nižji stroški in manj dela, so decentralizirane omrežne strukture učinkovitejše. Topologije naprav so preprostejše in preglednejše in omogočijo hitro obratovanje.

Uporaba

Logistika, proizvodne linije, večji obrati (pakirnice, lakirnice, žerjavi), avtomatsko vodena vozila, klasično strojništvo

Sklep

Decentralizirana, stroškovno optimizirana povezava strojev po potrebi.

Nazaj na predogled

Prenesite belo knjigo!

Izpolnite naslednji obrazec, da boste prispeli na stran, kjer si lahko prenesete belo knjigo.

Rešitev računske naloge vnesite v zgornje polje.
captcha
*obvezno polje
Newsletter
Always up to date!
Zmeraj smo vam na voljo!
Dosegljivi smo prek številnih medijev ...